Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τρόπος καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο υπολογισμός των τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται με το σχετικό Κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ. Τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται από τον πάροχο στον αρμόδιο φορέα χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Αν πρόκειται για παραχωρησιούχο κατά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τα ως άνω τέλη καταβάλλονται από τον πάροχο σε λογαριασμό που τηρεί ο παραχωρησιούχος στα πλαίσια του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου που του έχει παραχωρηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε σύμβασης παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.