Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Προσάρτηση Προσαρτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται στο παρόν Παράρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τα παρακάτω Προσαρτήματα:

 

Προσάρτημα I: Δήλωση εργασιών εκσκαφής

Προσάρτημα II: Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης

Προσάρτημα III: Υπόδειγμα έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Προσάρτημα IV: Υπόδειγμα ειδοποίησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης

Προσάρτημα V: Υπόδειγμα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Προσάρτημα VI: Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης κατά την περίοδο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 11 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.