Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο p1

Προσάρτημα I: Δήλωση εργασιών εκσκαφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τίτλος αρμόδιου Φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα)

(Επώνυμο)

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Υπόδειγμα Δήλωσης εργασιών εκσκαφής

(ΤΊΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ)

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

Ημερομηνία __________

Χρέωση __________

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

 

Προς

(Τίτλος Αρμόδιου φορέα)

Στοιχεία παρόχου

 

Τίτλος: __________

Διεύθυνση: __________

ΑΦΜ: __________ ΔΟΥ: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

Email: __________

 

Σας υποβάλλουμε τη δήλωση εργασιών εκσκαφής συνοδευόμενη από σκαρίφημα / αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου με επισήμανση της προτεινόμενης όδευσης και τις αντίστοιχες συντεταγμένες σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.