Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή των αιτήσεων και/των σχετικών δικαιολογητικών προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στο Πληροφοριακό Σύστημα και δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να διατηρεί, για κάθε αίτημα δικαιωμάτων διέλευσης, φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να τα διαθέτει αμέσως σε κάθε έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.