Νόμος 4111/13 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από 12-11-2012.

 

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αρχίζει από 18-11-2012.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15, 20, 31, 32, 34, 37, 39 και 41 αρχίζει από 19-11-2012.

 

4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 και 40 αρχίζει από 05-12-2012.

 

5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 46 και 47 αρχίζει από 07-12-2012.

 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 αρχίζει από 05-02-2013.

 

7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 33/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.