Νόμος 4257/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των εσόδων του άρθρου 27 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο δήμο, αφαιρουμένων των ποσών των οφειλών αυτών προς το Δημόσιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στα προς απόδοση ποσά περιλαμβάνονται και αυτά της παραγράφου 4)α του άρθρου 281Α του νόμου 3852/2010 όπως ισχύει.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 281Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 της παραγράφου 1 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 703/1970 (ΦΕΚ 219/Α/1970) και άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980)), του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ' (άρθρο 9 παράγραφος 6)α του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παράγραφος 19 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993)), να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προγράμματος ΑΚΣΙΑ. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.