Νόμος 4316/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Περί πανεπιστημιακών ιατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας προβλέπεται χωρίς αμοιβή μία επιπλέον θέση αναπληρωτή Διοικητή ακαδημαϊκών υποθέσεων με αρμοδιότητα τα ακαδημαϊκά θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων. Η επιλογή του γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 62 του νόμου 3918/2011 και διατηρεί την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.}

 

Β. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.