Νόμος 4403/16 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 33 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προθεσμία του εδαφίου α' και του εδαφίου β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), παρατείνεται από 30-06-2015 έως 31-07-2016. Από την 01-08-2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.