Νόμος 4512/18 - Άρθρο 347

Άρθρο 347


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παρακάτω διατάξεις καταργούνται:

 

α) η υποπερίπτωση 6, της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981), καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 1158/1981.

 

β) η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1983 (ΦΕΚ 130/Α/1983).

 

γ) η περίπτωση α', της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α/1983).

 

δ) η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 64/2009 (ΦΕΚ 85/Α/2009).

 

ε) η υποπερίπτωση 6 της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η περίπτωση δ' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983)

 

2. Επίσης καταργούνται:

 

α) η υποχρέωση υποβολής των υπ' αριθμ. 2 και 4 δικαιολογητικών του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΤ/107291/2011 (ΦΕΚ 2664/Β/2011) όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα

 

β) η υποχρέωση υποβολής των υπ' αριθμόν 2 και 4 δικαιολογητικών του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟΤ/107296/2011 (ΦΕΚ 2665/Β/2011) όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.