Νόμος 651/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται το νομοθετικό διάταγμα 349/1974 περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτως ανεγειρομένων κτισμάτων και επιβολής κυρώσεων εις τους άνευ αδείας οικοδομούντες.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 118, 119, 120, 121, 122, 123 και 124 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζονται εις πάσας τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων ή εντός των ορίων των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών.

 

3. Εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών, ήσσονος σημασίας εις απομεμακρυσμένες της έδρας της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας περιοχές, δι' ας δύναται η άδεια να εκδίδεται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και υπό τη εποπτεία της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών.}

 

4. Εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 8/1973 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Δι' αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίων Έργων καθορίζεται το περιεχόμενον της αδείας ειδικώς δια τις περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων εις τις εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.