Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάρτιση του προσωπικού του διαχειριστή υποδομής που έχει βασικά καθήκοντα ασφάλειας, των μηχανοδηγών και του προσωπικού συνοδείας των τρένων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, παρέχεται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε εκπλήρωση των απαιτήσεων που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, οι οποίες αφορούν την λήψη του πιστοποιητικού ασφαλείας και την έγκριση της ασφαλείας.

 

2. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος οργανώνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παρέχει αυτήν έναντι αμοιβής προς όλους τους ενδιαφερομένους χωρίς διακρίσεις, χορηγώντας την αντίστοιχη πιστοποίηση. Τόσο για το πρόγραμμα εκπαίδευσης όσο και για το πρόγραμμα εξετάσεων και πιστοποίησης καθορίζεται και το αντίστοιχο κόστος.

 

3. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι δυναμικό και να προσαρμόζεται κατά περίπτωση με βάση την εξέλιξη των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, ή τους Εθνικούς Κανόνες Ασφάλειας, οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 29 παράρτημα II. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνεται, κατ' ελάχιστο, εκπαίδευση για τις απαραίτητες γνώσεις δρομολογίων, μηχανοδήγησης, σηματοδότησης, του συστήματος ελέγχου - χειρισμού, των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης που ισχύουν για τα εκτελούμενα δρομολόγια, ανεύρεσης σφαλμάτων γραμμής. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και υποβάλλεται, όπως και το πρόγραμμα των εξετάσεων, προς έγκριση στην Αρχή στην αρχή κάθε έτους.

 

4. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τα πλήρη στοιχεία, όπως και αντίγραφα για την από μέρους του παρεχομένη εκπαίδευση, οι δε Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το προσωπικό τους αντίγραφα σχετικά με την εμπειρία, την κατάρτιση και τα προσόντα τους.

 

5. Ο διαχειριστής υποδομής και οι Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παραμένουν οι υπεύθυνοι για το επίπεδο των προσόντων και της κατάρτισης του προσωπικού τους που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση της ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρα 9, 10 και 11.

 

6. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να πιστοποιηθεί για την εκπαίδευση που παρέχει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του συναρμόδιου Υπουργού, εφ' όσον απαιτείται, καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

8. Η Αρχή διασφαλίζει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας δίκαιη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Επίσης, διασφαλίζει ότι και ο διαχειριστής υποδομής και το προσωπικό που επιτελεί βασικά καθήκοντα ασφάλειας έχουν δίκαιη και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις παραπάνω εγκαταστάσεις κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.