Προεδρικό διάταγμα 23/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του ειδικού προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Το ειδικό προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 

1. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995) (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 

2. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των εμποροπανήγυρων (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

3. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

4. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

5. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

6. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και τη λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κ.λ.π.) (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

7. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 (ΦΕΚ 22/Α/1937) και 446/1937 (ΦΕΚ 23/1937) (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

8. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστερα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 593/Β/1985) (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

9. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

10. Τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία (Αστυνομικές διατάξεις 6/1996, (ΦΕΚ 1028/Β/1996) και 3/1996, (ΦΕΚ 15/Β/1996) άρθρο 17 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 και άρθρο 417 του Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ 343/Β/1995)).

 

11. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (αναγκαστικός νόμος 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940) νόμος 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), προεδρικό διάταγμα 180/1979, (ΦΕΚ 175/Α/1979) όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις).

 

12. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την στάθμευση οχημάτων (άρθρο 34 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΦΕΚ 57/Α/1999)).

 

13. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς (άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2696/1999, (ΦΕΚ 57/Α/1999)).

 

14. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2696/1999, (ΦΕΚ 57/Α/1999))

 

15. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λ.π. από οχήματα (άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2696/1999, (ΦΕΚ 57/Α/1999)).

 

16. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο (άρθρο 47 του νόμου [Ν] 2696/1999, (ΦΕΚ 57/Α/1999)).

 

17. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές (νόμου 1577/1985, (ΦΕΚ 210/Α/1985), νόμου 651/1977, (ΦΕΚ 207/Α/1977), νόμου 1647/1986, (ΦΕΚ 141/Α/1986) και προεδρικού διατάγματος της 13-04-1929, (ΦΕΚ 153/Α/1929)) και άρθρο 27 παράγραφος 3 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985)

 

18. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (άρθρο 116 του προεδρικού διατάγματος 1073/1981, (ΦΕΚ 260/Α/1981)).

 

19. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων (άρθρα 23, 24 και 46 του νόμου 2224/1994, (ΦΕΚ 112/Α/1994), άρθρο 8 του νόμου 2207/1994, (ΦΕΚ 65/Α/1994), άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου 2194/1994, (ΦΕΚ 34/Α/1994) και κοινή υπουργική απόφαση [Α] 1011/22/19-ι)β/1994, (ΦΕΚ 724/Β/1994), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1011/22/19-ΚΘ/1995, (ΦΕΚ 1055/Β/1995)).

 

20. Την αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 41 παράγραφος 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 816/Β/1965), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 ΑΥΚΥ Φ21/21/1473/1972 (ΦΕΚ 324/Β/1972)).

 

21. Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς την εμφάνιση τους (απόφαση Υπουργού Εμπορίου [Α] ΚΙ 2113/1995, (ΦΕΚ 786/Β/1995)).

 

22. Τον έλεγχο επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λ.π. (νόμος [Ν] 393/1976, (ΦΕΚ 199/Α/1976), νόμος 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)).

 

23. Την προστασία σπηλαίων (απόφαση ΥΠΠΕ 34593/1983, (ΦΕΚ 3988/Β/1983) σε συνδυασμό με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΝΟΣ/57263/1994, (ΦΕΚ 894/Β/1994)).

 

24. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966), νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), νόμος 2040/1992, (ΦΕΚ 70/Α/1992) και άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995)).

 

25. Την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (Υγειονομική διάταξη [ΥΔ] Α5/696/1983 (ΦΕΚ 243/Β/1983)).

 

26. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις (άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος 410/1995).

 

27. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

 

28. Τις αρμοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπεδο όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3030/1954 (ΦΕΚ 244/Α/1954) Περί Αγροφυλακής όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, και ιδίως:

 

Η φρούρηση των αγροτικών κτημάτων για την πρόληψη της κλοπής, της φθοράς και των άλλων αδικημάτων. Η προανάκριση γι' αυτά τα αδικήματα και η δίωξη και η εκδίκαση όσων διώκονται σε βαθμό πταίσματος κατά τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου. Η αστυνομία για τα αρδευτικά ύδατα σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και τις λοιπές συναφείς διατάξεις. Οι αρμοδιότητες της αγροφυλακής εκτείνονται στην αγροτική έκταση, αναφέρονται στα αγροτικά κτήματα, τα ακίνητα και κινητά τα χρησιμοποιούμενα για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες ή σχετιζόμενα με τέτοιες εργασίες όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στον ως άνω νόμο και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

 

29. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24-09-1958, (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1080/1980, (ΦΕΚ 246/Α/1980), το άρθρο 54 παράγραφος 4 του νόμου 1416/1984, (ΦΕΚ 18/Α/1984), το άρθρο 26 παράγραφος 4 του νόμου 1828/1989, (ΦΕΚ 2/Α/1989) και το άρθρο 6 εδάφιο τρίτο του νόμου [Ν] 1800/1990, (ΦΕΚ 125/Α/1990) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 12 του νόμου 2207/1994, (ΦΕΚ 65/Α/1994) σε συνδυασμό με διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημάτων).

 

30. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (νόμος 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), απόφαση Υφυπουργού Εμπορίου [Α] ΚΙ/2113/1995 (ΦΕΚΒ 786/Β/1995) και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Α-2/6813/1995, (ΦΕΚ 1085/Β/1995)).

 

31. Την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση (άρθρο 32 του νόμου [Ν] 1516/1985 (ΦΕΚ 20/Α/1985) και άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, (ΦΕΚ 231/Α/1995)).

 

32. Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (άρθρο 14 της 503007/1976 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1652/1986, (ΦΕΚ 167/Α/1986) και η κοινή υπουργική απόφαση [ΚΥΑ] 1947/1994, (ΦΕΚ 846/Β/1994)).

 

33. Την φύλαξη των δημοτικών ή κοινοτικών εγκαταστάσεων και της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας.

 

Β. Άσκηση των αρμοδιοτήτων

 

Ως προς τον ειδικότερο τρόπο άσκησης αρμοδιοτήτων ρυθμίζονται τα εξής, επί μέρους, θέματα:

 

α). Ο έλεγχος για την καθαριότητα εκτείνεται σε όλους τους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, και κοινόχρηστους χώρους και σε τόπους αγοράς. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [ΝΔ] 805/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) και του άρθρου 26 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980)

 

β). Ο έλεγχος για τη στάθμευση των πάσης φύσεως οχημάτων εκτείνεται τόσο στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1080/1980 και των άρθρων 104 και 105 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999).

 

γ). Για τον έλεγχο της οικοδόμησης, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές, σε ανεγειρόμενες οικοδομές και πάσης φύσεως κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ελέγχει την ύπαρξη άδειας οικοδόμησης σε ισχύ, την αναγραφή του αριθμού της, την τήρηση των όρων της καθώς και την ύπαρξη και τήρηση των όρων κάθε άλλης σχετικής άδειας.

 

δ). Ο έλεγχος της αποχέτευσης περιλαμβάνει και την παρεμπόδιση επιχωμάτωσης ή δόμησης της φυσικής ροής των χειμάρρων, τον έλεγχο των νερών που χύνονται στους χείμαρρους και ποταμούς για να μη περιέχουν λύματα βιομηχανικών και βιοτεχνιών, επιχειρήσεων, ή οικιών, τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις ακινήτων με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς των ακάθαρτων ή βρόχινων νερών ως και παράνομες επεκτάσεις των αγωγών αυτών.

 

Για τον έλεγχο αυτό το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές και οικήματα πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ε). Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος εκτείνεται σε κάθε πηγή και αιτία παροδική ή μόνιμη που προκαλεί ρύπανση ή μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον (γη, αέρα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κ.λ.π.). Στον έλεγχο υπόκεινται και οι εστίες καύσεως πάσης φύσεως κτιρίων (οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) ως και η ηχορύπανση.

 

Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει και τη ρύπανση από οσμές, από εγκατάλειψη στερεών αντικειμένων ή υπολειμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, που δημιουργούνται από κάθε είδους δραστηριότητα.

 

στ). Η προστασία του υπογείου υδατικού δυναμικού περιλαμβάνει και τον έλεγχο για την πρόληψη παράνομου ανοίγματος πηγαδιών και εκτέλεση γεωτρήσεων, τον έλεγχο της υπεράντλησης που δημιουργεί κινδύνους εξάντλησης και ελάττωσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού, τον έλεγχο της παράνομης πώλησης, διάθεσης, μεταφοράς ή αλλαγής χρήσεως τον, την προστασία από τη ρύπανση, και μόλυνση τόσο των υπόγειων όσο και των επιφανειακών νερών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.