Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κατάταξη των εργασιών επί των εγκαταστάσεων σε στάθμες τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

3.1. Εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικότητας (θερμοϋδραυλικές),περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.1.1, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.1. Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε 2 στάθμες τεχνολογίας.

 

Στάθμη (α), στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μια θερμοϋδραυλική εγκατάσταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται και ανήκουν στη στάθμη (β).

 

Στάθμη (β), στην οποία περιλαμβάνονται οι εργασίες, σε μια θερμοϋδραυλική εγκατάσταση, που εκτελούνται:

 

Στα τμήματα των δικτύων πιέσεως, ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 in ή 50 mm, μετά των εξαρτημάτων και των οργάνων διακοπής και ρυθμίσεως.
Στα τμήματα των δικτύων ελευθέρας ροής, ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 8 in ή 200 mm, μετά των εξαρτημάτων και οργάνων τους.
Για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή και κυκλοφορία ζεστού νερού, ισχύος μεγαλύτερης των 150 kW.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

3.2. Εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας (κλιματιστικές) που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.1.2, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.1. Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε 2 στάθμες τεχνολογίας.

 

Στάθμη (α) στη οποία περιλαμβάνονται:

 

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε κλιματιστική εγκατάσταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται και ανήκουν στην στάθμη (β).

 

Στάθμη (β) στην οποία περιλαμβάνονται:

 

Οι εργασίες σε μια κλιματιστική εγκατάσταση, που εκτελούνται:

 

Στα τμήματα δικτύων όπως περιγράφονται στην στάθμη (β) των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
Για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή και κυκλοφορία ζεστού ή και κρύου νερού ή και αέρα.

 

3.3. Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας (αερίων) που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.1.3 σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.1.

 

Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιμακώνονται σε 2 στάθμες τεχνολογίας.

 

Στάθμη (α) στην οποία περιλαμβάνονται:

 

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μία εγκατάσταση διανομής ατμού πιέσεως μέχρι 0,5 bar.
Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε μία εγκατάσταση δικτύων διανομής αερίων για ιατρική χρήση.

 

Από τις παραπάνω εργασίες εξαιρούνται αυτές που γίνονται σε τμήματα δικτύων με ονομαστική διάμετρο μεγαλύτερη των 2 in ή 60 mm.

 

Στάθμη (β) στην οποία περιλαμβάνονται:

 

Οι εργασίες, σε μία εγκατάσταση αυτής της ειδικότητας, που εκτελούνται:

 

Στα τμήματα των δικτύων διανομής ατμού πιέσεως μέχρι 0,5 bar ή διανομής αερίων για ιατρική χρήση ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 ιντσών ή 60 χιλιοστών.
Σε ολόκληρο το δίκτυο διανομής καυσίμων αερίων.
Σε ολόκληρο το δίκτυο διανομής ατμού πιέσεως μεγαλύτερης των 0,5 bar και μέχρι 16 bar.
Για την συναρμολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών μετά των εξαρτημάτων τους, για την παραγωγή ατμού, ή την αποθήκευση και άντληση αερίων για ιατρική χρήση.
Για την εγκατάσταση συσκευών κατανάλωσης καυσίμων αερίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.