Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση 6, της υποπαραγράφου ΙΑ.4., της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 10, της με ημερομηνία 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229/Α/2012), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Από 01-01-2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34, του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 3996/2011.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.