Νόμος 3200/55 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης Αττικής δεν ασκεί τις δια του παρόντος νόμου παρεχόμενες εις τους Νομάρχες αρμοδιότητας δια την περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δι' ην θα ασκεί τις προ της ισχύος του παρόντος νόμου αρμοδιότητας αυτού, (πλην των υπό του καταργουμένου, δια του άρθρου 39 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1489/1950, κυρωθέντος δια του νόμου [Ν] 1673/1951 μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων) ως και τις επί τη βάσει των δυνάμει των άρθρων 1, 2 και 4 του παρόντος νόμου εκδοθησομένων διαταγμάτων ειδικώς προς αυτό αρμοδιότητες που θα μεταβιβασθούν.

 

2. Εις το παρά τη Νομαρχία Αττικής κατά το άρθρο 10 νομαρχιακό συμβούλιον εκπροσωπούνται μόνον οι εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης επαρχίες ή τμήμα επαρχίας του νομού, αίτινες και εκλέγουν τα αιρετά μέλη του συμβουλίου κατά τους ορισμούς του άρθρου 11.

 

3. Η κατά τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, 13 και 14 του ως άνω συμβουλίου περιορίζεται εις την άσκηση αρμοδιοτήτων επί ζητημάτων αναγομένων εις την εκτός της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας περιφέρεια του νομού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 439/1976 (ΦΕΚ 254/Α/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.