Προεδρικό διάταγμα 326/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση στ) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{στ) Σε απόσταση 30 m από σηματοδοτούμενο κόμβο ή υπό σηματοδότηση ή άλλο κόμβο που θεωρείται σημαντικός από κυκλοφοριακή άποψη όπως αυτό καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της απόστασης μετρούμενης από το πλησιέστερο άκρο εισόδου ή εξόδου του σταθμού μέχρι το σημείο των πλησιέστερων ρυμοτομικών γραμμών του οικοδομικού τετραγώνου, σε θέσεις καμπυλότητας ή αναστροφής κλίσεως των οδών εφόσον παρεμποδίζεται η ορατότητα, και τέλος σε θεσμοθετημένους πεζόδρομους.

 

Σε πεζόδρομους με ήπια κυκλοφορία οχημάτων επιτρέπεται η ίδρυση μικρού ή μεσαίου μεγέθους σταθμών αυτοκινήτων μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου Δήμου.

 

Για την ίδρυση σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Διευθύνσεων Κυκλοφορίας και Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτούν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 

1. Σημασία του δρόμου, στον οποίο θα κατασκευαστεί ο σταθμός, για το οδικό σύστημα.

2. Κυκλοφοριακούς φόρτους αιχμής (υφιστάμενους αναμενόμενους).

3. Σύστημα εισόδου εξόδου.

4. Επίπτωση στην στάθμη εξυπηρέτησης των επηρεαζόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων.

5. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.

 

Ειδικά για ίδρυση σταθμού χωρητικότητας 200 θέσεων και άνω, οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων θα απαιτούν την υποβολή, από μέρους των ενδιαφερομένων, κυκλοφοριακής μελέτης από την οποία θα προκύπτει ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιτρέπουν την ίδρυση του σταθμού με βάση τα παρακάτω:

 

1. Μέγεθος του σταθμού σε συνάρτηση με το διαθέσιμο χώρο.

2. Εκτίμηση της αναμενόμενης ζήτησης και των διαδρομών εισόδου εξόδου στον σταθμό.

3. Καθοριστικό κυκλοφοριακό φόρτο (υπολογισμός σύμφωνα με άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 455/1976).

4. Χωροθέτηση εισόδων εξόδων του σταθμού, σύστημα διεκπεραίωσης οχημάτων στις εισόδους εξόδους και μέση απόδοση του συστήματος.

5. Αριθμός λωρίδων εισόδου εξόδου και επιφάνεια χώρων αναμονής.

6. Επιπτώσεις στην στάθμη εξυπηρέτησης του επηρεαζόμενου από τη λειτουργία του σταθμού οδικού δικτύου (υπολογισμός στάθμης εξυπηρέτησης και καθυστερήσεων κατά τις ώρες αιχμής πριν και μετά επιπτώσεις στη λειτουργία των Δημοσίων Συγκοινωνιών κ.λ.π.).

7. Προτεινόμενες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επεμβάσεις στα γεωμετρικά στοιχεία, νέα προγράμματα σηματοδότησης και συντονισμού σηματοδοτών κ.λ.π.).

 

Β. Επίπτωση στην λειτουργία εκπαιδευτηρίων, παιδικών χαρών, γηροκομείων και γενικά χώρων κοινωνικής πρόνοιας.

 

Οι ίδιες Υπηρεσίες προκειμένου για σταθμούς 200 θέσεων και άνω καθορίζουν και τον ακριβή αριθμό των θέσεων στάθμευσης.

 

Για Σταθμούς δημόσιας χρήσης, μεγάλου μεγέθους, χωρητικότητας 80 θέσεων και άνω, που λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, θα υποβάλλεται για έγκριση και μελέτη σήμανσης που θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 2.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 καταργείται.

 

4. Το εδάφιο γ) της παραγράφου 9, του άρθρου 4 τροποποιείται όπως παρακάτω:

 

{γ) αποθήκη ελάχιστης επιφανείας 10 m2.}

 

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 τροποποιείται όπως παρακάτω:

 

{10. Στους σταθμούς μεσαίου και μεγάλου θα προβλέπεται γραφείο κινήσεως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.