Προεδρικό διάταγμα 326/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{3. Ο αριθμός των λωρίδων εισόδου εξόδου του σταθμού καθορίζεται με βάση τον αριθμό θέσεων του σταθμού, την μέση απόδοση των εγκαταστάσεων έκδοσης δελτίων και είσπραξης τελών που έχουν επιλεγεί, τον αναμενόμενο φόρτο κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος εισόδου εξόδου) και το μέγεθος του χώρου αναμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 379/1980 και το παρόν.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος 455/1976 αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

 

{5. Σε κάθε όροφο του Σταθμού και σε κατάλληλες θέσεις, προβλέπονται 2 τουλάχιστον οδοί διαφυγής, που εξυπηρετούν όλους τους ορόφους, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση από το κτίριο του προσωπικού και των πελατών, σε ώρα ανάγκης.

 

Εάν τοποθετούνται ανελκυστήρες στον σταθμό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 τα κλιμακοστάσια και οι ανελκυστήρες κατασκευάζονται σαν ένα συγκρότημα. Οι αποστάσεις των θέσεων στάθμευσης από τις οδεύσεις διαφυγής, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 71/1988, Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.