Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϊόντα που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος κυκλοφορούν και διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Η χρήση των προϊόντων αυτών δεν παρεμποδίζεται από κανονισμούς ή προϋποθέσεις που επιβάλλουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν ως δημόσια επιχείρηση ή ως δημόσιος οργανισμός βάση της μονοπωλιακής τους θέσης.

 

2. Προϊόντα που πληρούν διατάξεις υφισταμένης εθνικής τεχνικής νομοθεσίας που είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη, και δεν ορίζουν άλλως οι προδιαγραφές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, παράγονται και κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, έστω και αν δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2, του παρόντος.

 

3. Προϊόν, το οποίο προορίζεται για μια ειδική και μοναδική εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.