Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

7.1. Κατά την εκτέλεση ή κατά τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 επιτρέπεται να εργάζονται μόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη άδεια.

 

7.2. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 να εκτελούν εργασίες πέραν αυτών που επιτρέπονται βάσει της άδειας που κατέχουν και που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

 

7.3. Ο υπεύθυνος κάτοχος άδειας που εκτελεί εργασίες προβλεπόμενες από αυτήν υποχρεούται:

 

7.3.1. Να εφαρμόζει πιστά τη μελέτη και να τηρεί πιστά τους κανόνες προληπτικής συντήρησης, που ορίζονται από τους κατασκευαστικούς οίκους των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων.

 

7.3.2. Να τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.1.

 

7.3.3. Να τηρεί τους κανόνες της τέχνης, έτσι όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.1.1 και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που ισχύουν κατά το χρόνο εργασίας.

 

7.3.4. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ή της συντήρησης της εγκατάστασης, να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3 και 4.2.4.

 

7.4. Κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ουδεμία τροποποίηση της μελέτης επιτρέπεται να γίνει, χωρίς την έγκριση του μελετητή του έργου ή άλλου ισοδύναμου προσώπου.

 

Εφ' όσον διαπιστωθούν κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ελλείψεις ή σφάλματα, αυτά υποδεικνύονται στον επιβλέποντα την εφαρμογής της μελέτης του έργου, προκειμένου αυτή να διορθωθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.