Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού αποφασίζει για κάθε θέμα γενικότερης σημασίας, λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας των Υπουργείων και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και από τα άλλα συλλογικά κυβερνητικά όργανα. Επίσης, συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σ' αυτό ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων που προβλέπονται στα άρθρα 15 παράγραφος 1 περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, και 17, 20, 21, 22 και 23 του προεδρικού διατάγματος 63/2005.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.