Νομοθετικό διάταγμα 349/74 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις ας περιπτώσεις εντός ή εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών ή των οικισμών των προϋφιστάμενων του έτους 1923, είναι επιτρεπτή, κατά τις κείμενες διατάξεις, η βάσει οικοδομικής αδείας δόμησις, εάν αυτή εκτελείται άνευ τοιαύτη αδείας της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, οι κύριοι ή συγκύριοι του ακινήτου τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί μετατροπής των επιβαλλομένων στερητικών της ελευθερίας ποινών.

 

2. Εις τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου εάν η ανέγερσις των κτισμάτων γίνεται δια του συστήματος της αντιπαροχής αντί των κυρίων των ακινήτων τιμωρούνται οι επί αντιπαροχή κατασκευαστές.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 118, 119, 120, 121, 122, 123 και 124 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζονται και επί των κατά το παρόν άρθρο ανεγειρομένων κτισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.