Προεδρικό διάταγμα 108/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:

 

Παράρτημα Α: Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Παράρτημα Δ: Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

Παράρτημα Η: Πίνακας - Προϋπηρεσία

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.