Νόμος 4334/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Φορολογικά μέτρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία.

 

Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%.

 

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 6%. Ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παραγράφου 13 του άρθρου 14.

 

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 20-07-2015.}

 

β) Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ι)β) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.}

 

γ) Το Παράρτημα III του νόμου 2859/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Παράρτημα ΙΙI: Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)

 

Α. Αγαθά

 

Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2015 (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1101/2014 της Επιτροπής της 31-10-2014, ΕΕL 312/2014).

 

1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των ΔΚ 0209 και 0210 (ΔΚ 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).

 

2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρματα (ΔΚ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

 

3. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (ΔΚ 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409).

 

4. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. (ΔΚ 0602).

 

5. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαιρούνται τα προϊόντα της ΔΚ 0714 (ΔΚ 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).

 

6. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (ΔΚ 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813).

 

7. Δημητριακά (ΔΚ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008).

 

8. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (ΔΚ 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).

 

9. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (ΔΚ 1509 και 1510).

 

10. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα.

 

Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (ΔΚ ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905).

 

11. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (ΔΚ ΕΧ 2201).

 

12. Φαρμακευτικά προϊόντα (ΔΚ 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).

 

13. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (ΔΚ ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε 6%.

 

14. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (ΔΚ ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

 

15. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (ΔΚ ΕΧ 8428).

 

16. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (ΔΚ 8713 και ΕΧ 8714).

 

17. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται ενδομήτρια αντισυλληπτικά, αυτολιπαινόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (ΔΚ ΕΧ 9018).

 

18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (ΔΚ ΕΧ 9021).

 

19. Η παράδοση νερού.

 

20. Ηλεκτρική ενέργεια (ΔΚ 2716), το φυσικό αέριο (ΔΚ 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

 

21. Ανυψωτικό τουαλέτας (ΔΚ ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (ΔΚ ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (ΔΚ ΕΧ 6212, 6112, 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (ΔΚ ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (ΔΚ ΕΧ 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (ΔΚ ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (ΔΚ ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (ΔΚ ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (ΔΚ ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (ΔΚ ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

22. Καθίσματα μπάνιου (ΔΚ ΕΧ 8401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (ΔΚ ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (ΔΚ ΕΧ 9018), περπατούρα (ΔΚ ΕΧ 8716, ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (ΔΚ ΕΧ 8716, ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής ειδοποίησης (ΔΚ ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (ΔΚ ΕΧ 8517), Braille display (ΔΚ ΕΧ 8528), scanner (ΔΚ ΕΧ 8471), Braille note taker (ΔΚ ΕΧ 8469), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (ΔΚ ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (ΔΚ ΕΧ 3926), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (ΔΚ ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (ΔΚ ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (ΔΚ ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (ΔΚ ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (ΔΚ ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (ΔΚ ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (ΔΚ ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (ΔΚ ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (ΔΚ ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (ΔΚ ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (ΔΚ ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (ΔΚ ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Β. Υπηρεσίες

 

1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 6%.

 

2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα από 01-10-2015.

 

3. Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.

 

Γ. Εξαιρέσεις από το παράρτημα

 

Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας.}

 

δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:

 

Από 01-10-2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 01-06-2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 01-01-2017 στα υπόλοιπα νησιά.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου της από 18-07-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2015), με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

2. Στο άρθρο 20 του νόμου 3842/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός 5 ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με την απόδοση και την επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας.}

 

3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

 

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

 

α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.}

 

β) Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του νόμου 3492/2006 και κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1524/1950 (ΦΕΚ 246/Α/1950), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α/1951).

 

Εξαιρετικά, διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) οι λέξεις 26% αντικαθίστανται με τις λέξεις 29%.

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με 100% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.}

 

β. Στο άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 36 που έχει ως εξής:

 

{36. Ειδικά, για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 71 που εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των περιπτώσεων β', γ' ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 ορίζεται σε 75%.}

 

6. α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) διαγράφονται οι λέξεις καθώς και και μετά τις λέξεις δεξαμενών κολύμβησης προστίθεται η φράση , καθώς και σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 m.

 

β. Ο συντελεστής των υποπεριπτώσεων ii, iii και iv της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4111/2013 αυξάνεται σε 13%.

 

γ. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4111/2013 προστίθεται υποπερίπτωση v ως εξής:

 

{v) Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 m, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο της περίπτωσης v εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.}

 

δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:

 

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 € έως 20.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0.7% επί ολόκληρου του ποσού.

 

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 € έως και 30.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1.4% επί ολόκληρου του ποσού.

 

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 30.001 € έως και 50.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.

 

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 € έως και 100.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού.

 

ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 € έως και 500.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 6% επί ολόκληρου του ποσού.

 

στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 500.001 € και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του ποσού.

 

ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του ποσού.

 

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς από 01-01-2015 περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.}

 

Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θεσπίζεται Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

9. α. Στο νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

 

{Άρθρο 1Α: Επίσημοι στατιστικοί φορείς

 

1. Στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) περιλαμβάνονται: η Ελληνική Στατιστική Αρχή, άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κρατικοί και δημοτικοί φορείς και οργανισμοί εφόσον πραγματοποιούν στατιστικές έρευνες και λοιπά θέματα στατιστικών εργασιών.

 

2. Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) αποτελείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τις άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που διαχειρίζονται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι Ανεξάρτητη Αρχή η οποία συστήνεται με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου και αποτελεί την εθνική στατιστική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11-03-2009 (L 87/164). Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα παράγει ευρωπαϊκές στατιστικές, οι οποίες καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

 

3. Το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζονται για την προετοιμασία και την υλοποίηση του Επίσημου Στατιστικού Προγράμματος. Τα στατιστικά δεδομένα που παράγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν, άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τις άλλες εθνικές αρχές, για την παραγωγή των επίσημων και των ευρωπαϊκών στατιστικών που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα. Ομοίως η Τράπεζα της Ελλάδος ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών δύνανται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων της αρμοδιότητάς της, να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, στοιχεία που παράγονται από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, για την παραγωγή των στατιστικών στοιχείων της και των ευρωπαϊκών στατιστικών που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2533/1998, εφόσον η αναγκαιότητα αυτή έχει αιτιολογηθεί.}

 

9. β. Το άρθρο 3 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

 

1. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ).

 

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συγκροτείται από 17 μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες. Κάθε ένα από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:

 

α) τη Βουλή των Ελλήνων,

β) την Κυβέρνηση της Ελλάδος,

γ) την Τράπεζα της Ελλάδος,

δ) την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),

ε) το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,

στ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,

ζ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων,

η) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

θ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ),

ι) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),

ι)α) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

ι)β) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

ι)γ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,

ι)δ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),

ι)ε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση - Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις (DG ECFIN),

ι)στ) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και

ι)ζ) την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές (European Statistical Advisory Committee).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι αυτοδικαίως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και συμμετέχει στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.

 

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της ορίζονται με θητεία 4 ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συνεδριάζει τακτικά 2 φορές ανά έτος.

 

5. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται για θητεία 2 ετών, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

 

6. Με απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της.

 

Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η δαπάνη λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

7. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συνδράμει την Ελληνική Στατιστική Αρχή όσον αφορά τη συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών στο συντονισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της εθνικής πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

8. Κατά την προετοιμασία του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος και του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος γνωμοδοτεί στην Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με τα εξής:

 

α) Τους τομείς, στους οποίους ενδέχεται να χρειασθεί η ανάπτυξη νέων στατιστικών από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.

 

β) Την εναλλαγή ή μη της προτεραιότητας παραγωγής υφισταμένων στατιστικών από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.

 

γ) Τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η χρησιμότητα των στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τους χρήστες.

 

δ) Κατά πόσον το εύρος, το επίπεδο λεπτομερούς ανάλυσης και το κόστος των στατιστικών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

 

9. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος γνωμοδοτεί επίσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον υποβληθεί σε αυτή σχετικό ερώτημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις των χρηστών των στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, την αξιολόγηση της χρησιμότητας υφισταμένων στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και την πολιτική διάδοσης στατιστικών οι οποίες παράγονται από φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

 

10. Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος δεν έχει συγκροτηθεί ή η γνώμη της σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου δεν δοθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται προς τούτο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η σχετική πράξη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εκδίδεται και χωρίς αυτήν.}

 

10. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.}

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στις εργασίες της επιτροπής συμμετέχει ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος μετέχει επίσης στις συνεδριάσεις της, χωρίς ψήφο.}

 

12. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), καταργείται.

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ύστερα από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εγκρίνει ανά τριετία το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ).}

 

14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας στο οποίο λαμβάνει υπόψη τα ετήσια προγράμματα εργασίας των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.}

 

15. Στο τέλος του άρθρου 11 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή παρέχει τη γνώμη της, πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, για κάθε διάταξη, η οποία αφορά την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή τις επίσημες στατιστικές της χώρας ή με την οποία ο παρών νόμος τροποποιείται ρητώς ή σιωπηρώς. Το αυτό ισχύει για κάθε διάταξη, με την οποία δημιουργούνται νέες ή αναδιαρθρώνονται διοικητικές πηγές και δημόσια μητρώα ή αρχεία τηρούμενα εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων το σχέδιο κάθε σχετικής διάταξης υποβάλλεται στην Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το νωρίτερο δυνατό χρονικό σημείο και πριν τη σχετική δημόσια διαβούλευση. Εφόσον η Ελληνική Στατιστική Αρχή συντάξει έκθεση επί του τελικού σχεδίου, αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικώς στη Βουλή πριν την εισαγωγή της διάταξης προς συζήτηση.}

 

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει, ότι η εξειδίκευση διατάξεών του μπορεί να γίνεται με αποφάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ή με συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευσή τους.}

 

17. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 13 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επιλέγεται μετά από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών 4 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι προβλεπόμενες αποδοχές του, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η πράξη συγκρότησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με όλο της το περιεχόμενο και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τη διαδικασία επιλογής.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι: α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών και β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

 

3. Για την επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο Υπουργός Οικονομικών συγκροτεί με απόφασή του, που εκδίδεται πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος, πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Έργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής. Η δαπάνη λειτουργίας της επιτροπής βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται αποκλειστικά πρόσωπα με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής:

 

(α) ένα μέλος προτείνεται από τη Βουλή,

 

(β) ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

 

(γ) ένα μέλος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),

 

(δ) ένα μέλος προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB) και

 

(ε) ένα μέλος προτείνεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC).

 

Στην πρόταση των μελών και στην απόφαση συγκρότησης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων αναφέρονται τα προσόντα, βάσει των οποίων έγινε η πρόταση ή ο ορισμός τους.

 

Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Οικονομικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής, μπορεί να διορίσει ως Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην επιτροπή πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποκλειστικά κριτήρια επιλογής, και αφού η επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της σχετικά με την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής. Η εισήγηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η αιτιολογία της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της επιτροπής επιλογής του Υπουργού Οικονομικών και η σχετική επ' αυτής κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του απερχομένου, η θητεία αυτού παρατείνεται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων, έως το διορισμό νέου Προέδρου, εκτός εάν η επιλογή του είχε γίνει χωρίς σύμφωνη κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, οπότε η θητεία του παρατείνεται το πολύ για 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της. Για την ανανέωση δεν απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου, εκτός από την περίπτωση που η επιλογή του Προέδρου είχε γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και χωρίς σύμφωνη κρίση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση ανανέωσης θητείας, για την οποία δεν απαιτείται η διενέργεια της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου, εάν η απόφαση ανανέωσης της θητείας εκδοθεί μετά την προκήρυξη, η διαδικασία που έχει αρχίσει ματαιώνεται. Σε περίπτωση που η ανανέωση της θητείας του απερχόμενου Προέδρου μπορεί να γίνει χωρίς διενέργεια της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφόσον μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη της θητείας του δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου, η διαδικασία ματαιώνεται αυτοδικαίως και η θητεία του απερχόμενου Προέδρου ανανεώνεται αυτοδικαίως.

 

Σε περίπτωση ανανέωσης, η νέα θητεία αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης ανανέωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου παρατάσεως που υπήρξε μετά τη λήξη της προηγούμενης θητείας. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πρόσωπο που έχει εκπέσει από την ιδιότητα αυτή.}

 

18. Μετά την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής, με αναρίθμηση των επόμενων περιπτώσεων:

 

{ι)γ) Ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

19. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3832/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 146 του νόμου [Ν] 4270/2014 και του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως ισχύει.}

 

20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στο Τμήμα Ερευνών και Μελετών συνιστώνται 10 οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω θέσεων ως και ο αριθμός των θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο καθορίζονται, σε περίπτωση που κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης για πλήρωση των θέσεων δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ο Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή ο Οργανισμός δεν καθορίζει τα στοιχεία αυτά, στην προκήρυξη, με την οποία επίσης ορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και προσόντα για την πλήρωση των θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αρμόδιος για τον καθορισμό όλων των ανωτέρω στοιχείων και για την έκδοση της προκήρυξης είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Κατά τα λοιπά, για την πλήρωση των θέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύουν. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή ΔΕΚΟ μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ύστερα από προκήρυξη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η μετάταξη διενεργείται με αποφάσεις του αρμοδίου για την υπηρεσία ή το φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη Υπουργού και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.}

 

21. Το εδάφιο ι)δ' του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 86/Α/2014) καταργείται.

 

22. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 1 θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

 

Καθήκοντα του Νομικού Συμβούλου είναι η παροχή στην Ελληνική Στατιστική Αρχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και γενικά κάθε είδους νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης ή δικαστικής εκπροσώπησής της μετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προσλαμβάνεται με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα κριτήρια, τα προσόντα και οι όροι αμοιβής και συνεργασίας. Η διαδικασία της πρόσληψης δικηγόρων της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4194/2013 δεν εφαρμόζεται για τον Νομικό Σύμβουλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 17 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012. Το αντικείμενο της ρύθμισης της διάταξης αυτής εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής κάθε μεταγενέστερης διάταξης που ρυθμίζει την πρόσληψη νομικών συμβούλων ή δικηγόρων, με ισχύ από το χρόνο έναρξης ισχύος της κάθε σχετικής μεταγενέστερης διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου.}

 

22. β. Η περίπτωση ι)ε' του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε. Συγκεντρώνει στοιχεία και τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τα οποία υποχρεωτικά παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και από οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει επιχορηγήσεις, εγγυήσεις ή δάνεια από το κράτος, με την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά δυνάμει ειδικών νόμων. Παρέχει στο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με την επιφύλαξη των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, δυνάμει ειδικών νόμων. Μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αμοιβαίας συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών αναγκαίων για την εκπλήρωση των καθηκόντων των δυο πλευρών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές.}

 

22. γ. Το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 4270/2014 καταργείται.

 

23. α) Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012, είναι ότι ο Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προσλαμβάνεται για να παρέχει στην Ελληνική Στατιστική Αρχή νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις και γενικά κάθε είδους νομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης ή δικαστικής εκπροσώπησής της μετά από ανάθεση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3832/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012.

 

β) Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 166 του νόμου [Ν] 4194/2013 είναι ότι αυτή δεν κατισχύει και δεν καταργεί τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3832/2010, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012, με την οποία καταργήθηκε η προγενέστερα προβλεπόμενη υπαγωγή της πρόσληψης του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 και η οποία θεσπίστηκε, ειδικώς προς κατάργηση της υπαγωγής αυτής, σε συμμόρφωση προς τη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4051/2012 (άρθρο 8 και Παράρτημα, αριθμός 1, περίπτωση μ' των ενεργειών για βελτίωση).

 

24. Δαπάνες για:

 

α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών του έτους 2011 και

 

β) για αμοιβή του Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που διορίστηκε κατόπιν της προκήρυξης ΓΠ/841/2013, από το χρονικό διάστημα από 14-02-2014 έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αμέσως μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

25. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ημιαυτόματα μέτρα περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, και ειδικότερα μηνιαίων / τριμηνιαίων στόχων σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής εξαιρουμένου του επενδυτικού σκέλους, οι οποίοι ορίζονται για όλους τους υποτομείς της Κυβέρνησης.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον τριμηνιαίο στόχο, οι οποίες δεν αποδίδονται σε εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014, ενεργοποιείται διορθωτικός μηχανισμός ύστερα από σχετική γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

 

Ο διορθωτικός μηχανισμός συνίσταται στην κάλυψη της απόκλισης είτε με περικοπή δαπανών είτε με ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των εσόδων. Η εφαρμογή του διορθωτικού μηχανισμού δεν συνεπάγεται τη μη εφαρμογή του μέρους Ζ' του νόμου [Ν] 4270/2014, αλλά λειτουργεί συνδυαστικά με τις διατάξεις του.

 

Η περικοπή δαπανών ή / και η ενίσχυση των εσόδων θα εφαρμόζεται κατά σειρά προτεραιότητας:

 

α) στον φορέα ή τους φορείς από τον οποίο προέρχεται η απόκλιση,

β) σε οποιονδήποτε από τους φορείς που ανήκουν στον ίδιο υποτομέα και που εποπτεύονται από το ίδιο Υπουργείο με εκείνον ή εκείνους από τον οποίο προέρχεται η απόκλιση,

γ) σε οποιονδήποτε από τους φορείς ανήκουν στον ίδιο υποτομέα με εκείνον ή εκείνους από τον οποίο προήλθε η απόκλιση ανεξαρτήτως εποπτεύοντος Υπουργείου και

δ) σε οποιονδήποτε φορέα ή φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Δ.10 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

26. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

 

27. α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από την 01-07-2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

28. Από 01-09-2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύουν:

 

α) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας,

β) o Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,

γ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,

δ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών,

ε) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης,

στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης,

ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης,

η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,

θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,

ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου,

ι)α) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ).

 

Η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), ως ισχύουν, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Ασφάλισης, διατίθενται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

 

Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

29. Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσόμενων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του νόμου 4052/2012.

 

30. α) Από 01-07-2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

 

β) Από 01-01-2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

Μέχρι την 31-12-2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31-07-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), με το άρθρο 44 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

31. Από 01-07-2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις.

 

Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

 

32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31-07-2015, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης τις λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.